Fokusområder

Akademiets mål er at udvikle den enkelte som selvstændig fodboldspiller i et fællesskab, hvor der er fokus på at videreudvikle og bygge oven på eksisterende teknik.

Moderne fodbold kræver adræthed, udholdenhed samt hurtig tænkning, alt dette kan videreudvikles på en fodboldbane blandt andet via Agility Ladder træning i et tæt samarbejde med kegledribling, og det at tage hurtige beslutninger.

”Fodbold handler om teknik”

Vi tror på at man udvikler sig bedst ved at være selvstændig i et fællesskab.
Det vil sige at i stedet for at sætte to og to sammen til at lave førstegangsafleveringer, hvor der potentielt kan være niveau/seriøsitetsforskel, så bruger vi blandt andet bander. På den måde sikrer vi at der bliver holdt et sundt fokusniveau, så bolden kommer ordentligt tilbage, samtidig med at vi kan hjælpe dem som har svært ved det, ved bedre at kunne analysere hvor det gik galt, og derved give specifik feedback.

Vi sørger for at der bliver optaget en masse video, hvor ved den unge – sammen med trænerne – har mulighed for at analysere dagens træning, og at bygge videre på det der fungerede og drøfte det man kan gøre anderledes. (Dette vil ske om aftenen, og være et tilbud til dem som deltager i overnatningen.)

Alle kan for eksempel lære at lave en jorden rundt, det handler bare om at vide hvordan man skal stå, hvornår man skal dreje rundt, og hvor man skal ramme bolden.